// o producencie rozwiązania

CyCommSec jest tworzony przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, zdobyte w pracy na rzecz czołowych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. 

CyCommSec angażuje obok ludzi reprezentujących wysoki poziom merytoryczny z zakresu ITSec, także osoby posiadające kompetencje w obszarze compliance, norm ISO i innych międzynarodowych standardów, czyniąc świadczone usługi wielowarstwowymi. 

Offensive Security-as-a-Service powered by Fuse AI

Wykorzystując narzędzie FUSE AI świadczymy usługę PTaaS (Pentest as a Service), w ramach której regularnie wykonujemy testy penetracyjne, szacujemy ryzyko cyberbezpieczeństwa oraz udostępniamy system do zarządzania zidentyfikowanymi podatnościami, przez co efektywnie doprowadzamy do ich usuwania.

Zakres usług w ramach FUSE AI

01
Testy
Penetracyjne
 
06
Hardening

 
02
Etyczne
hakowanie
 
07
Surface attack
management
 
03
Skanowanie
podatności
 
08
Zarządzanie
podatnościami
 
04
Exploiting

 
09
Zarządzanie
incydentami
 
05
Inżynieria
społeczna
 
10
Szkolenia
cybersec
 

FUSE AI - jak to działa?

Jak działa Fuse AI
// GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

FUSE AI - Proces wdrożenia ciągłego bezpieczeństwa

Proces świadczenia usługi łączy spersonalizowane podejście z jednoczesnym wykorzystaniem automatyzacji, co skutecznie przyczynia się do osiągania zamierzonych rezultatów. Zintegrowane narzędzia wraz z ich automatyzacją są łatwe w wdrożeniu dla zespołów IT lub jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Stałe monitorowanie zapobiega pojawianiu się nowych zagrożeń, a wszelkie luki są szybko wykrywane i eliminowane.

01
Dogłębna Analiza Klienta
Poprzez nabycie wiedzy i zgromadzenie informacji na temat Twojej organizacji oraz jej celów biznesowych, możliwe jest zaoferowanie optymalnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa. Działania dopasowywane są do Twoich potrzeb oraz sposobu funkcjonowania organizacji.
04
Zarządzanie Podatnościami i Ich Usuwanie
Platforma stale przeprowadza skanowanie i monitorowanie infrastruktury IT w celu wykrywania podatności, co stanowi istotną ochronę dla organizacji. Rozpoczynane jest to od identyfikacji znanych błędów oprogramowania, aż po potencjalne wykorzystanie luk typu zero-day. Dynamicznie priorytetyzowane są podatności, wykorzystując uczenie maszynowe oraz analizę ryzyka.
02
Ocena Bezpieczeństwa
W ramach usługi przeprowadzany jest audyt bezpieczeństwa Twojego ekosystemu IT oraz identyfikowane potencjalne obszary zagrożeń. Dzięki temu izolowane i lokalizowane są luki technologiczne oraz określane jest, jakie podejście w zakresie ciągłego bezpieczeństwa jest niezbędne. Podejście jest indywidualne, co oznacza, że nigdy nie zalecane są usługi ani technologie, które nie są odpowiednie dla Twoich potrzeb.
05
Pomiar i Analiza Ryzyka
Regularnie przeprowadzana jest ocena ryzyka, aby dokładnie określić i zanalizować ryzyko związane z zidentyfikowanymi podatnościami oraz ich wpływem na cyberbezpieczeństwo organizacji. Wyniki analizy ryzyka pozwalają podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów, inwestycji w bezpieczeństwo oraz strategii wdrażania działań mitygacyjnych.
03
Plan Ciągłego Bezpieczeństwa
Z Klientem planowane i oceniane są kroki niezbędne do osiągnięcia celów bezpieczeństwa, a także dobierane narzędzia i zasoby ludzkie. W ciągu zaledwie jednego tygodnia możliwe jest zapewnienie ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, wykonywanie skanów i testów penetracyjnych, wdrożenie zarządzanie usuwaniem podatności i ich mitygacją.
06
Zgodność z Normami i Standardami
Dbałość o zgodność z branżowymi regulacjami i standardami jest niezwykle istotna dla budowania zaufania wśród klientów oraz unikania negatywnych konsekwencji. Usługa pomaga spełnić niezbędne podstawowe wymagania bezpieczeństwa, takie jak RODO, HIPAA, PCI DSS czy ISO 27001. Jest to kluczowy element podejścia, które zapewnia klientom pewność, że ich dane są odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
FUSE AI - interfejs
// Wersja testowa PoC

Istnieje możliwość niezobowiązującego przetestowania usługi bez żadnych zobowiązań.

Jeśli potrzebujesz wersji testowej lub masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.

Napisz lub zadzwoń do nas!

// Chętnie porozmawiamy i doradzimy

Nie znalazłeś tego,
czego szukałeś?

737 185 902 | 737 185 903 | 727 790 662

737 191 570