Oprogramowanie Sprzęt Cybersec
Triada widoczności SOC

Triada widoczności SOC wg Gartnera

W miarę jak środowiska IT stają się coraz bardziej złożone, organizacje muszą przyjmować bardziej wyrafinowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, aby chronić swoje najcenniejsze i najbardziej wrażliwe zasoby.

Oprócz tego zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej złożone i niebezpieczne, co stwarza potrzebę uzyskania przez organizacje pełnego obrazu infrastruktury sieciowej i możliwości reagowania na zagrożenia o każdej porze dnia, niezależnie od tego, gdzie się one znajdują. Nawet najmniejsza luka w zabezpieczeniach może prowadzić do katastrofalnego naruszenia, które może zakłócić działalność operacyjną, zrujnować reputację i kosztować miliony w postaci kar finansowych.

Aby umożliwić organizacjom lepszą ochronę przed współczesnymi cyberprzestępcami, Gartner opracował triadę widoczności SOC. W tym artykule omówimy, czym jest triada widoczności SOC Gartnera, jak poszczególne jej aspekty pasują do siebie i dlaczego przedsiębiorstwa muszą przyjąć takie podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego.

Czym jest triada widoczności SOC?

Triada widoczności SOC firmy Gartner  to struktura zorientowana na sieć, której zadaniem jest stworzenie kompleksowego i kompletnego podejścia do strategii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Łącząc trzy odrębne filary:

  • wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych (EDR),
  • wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR)
  • oraz zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM)

organizacje mogą osiągnąć poziom ochrony cyberbezpieczeństwa wcześniej nieosiągalny.

Ważna jest idea gromadzenia danych z wielu źródeł. Dzięki temu SOC może poprawić wykrywanie, badanie i szybkość reakcji, a także zwiększyć dokładność podejmowania decyzji.

Kiedy połączy się trzy filary triady widoczności SOC, zespoły SOC uzyskują pełny obraz sieci swojej organizacji, co znacznie poprawia skuteczność wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.Triada widoczności SOC

Jakie są 3 filary Triady SOC Gartnera?

Triada widoczności SOC składa się z trzech odrębnych filarów: SIEM, EDR i NDR. Każdy z tych filarów harmonijnie współpracuje, tworząc holistyczny i kompletny system bezpieczeństwa cybernetycznego, który chroni każdy aspekt infrastruktury sieciowej organizacji.

SIEM (Security Information and Event Management)

System  SIEM  monitoruje, rejestruje, identyfikuje i analizuje alerty bezpieczeństwa cybernetycznego, które wpływają na sieć organizacji. Osiąga się to w czasie rzeczywistym poprzez gromadzenie i zestawianie danych z jak największej liczby źródeł danych w sieci. Ostatecznie zapewnia to pełny obraz infrastruktury organizacji, umożliwiając SOC łatwe badanie i eliminowanie zagrożeń cybernetycznych.

Używany samodzielnie bez funkcji EDR i NDR, SIEM może przeoczyć exploity i luki w zabezpieczeniach, które nie pojawiają się w logach. Systemy SIEM opierają się również na technologiach znajdujących się w infrastrukturze organizacji, które wspierają gromadzenie logów. Dlatego też, jeśli technologia nie jest zintegrowana z SIEM, może to prowadzić do martwego punktu.

// ROZWIĄZANIA SIEM, KTÓRE REKOMENDUJEMY:

EDR (Endpoint Detection and Response)

Oprogramowanie klasy EDR koncentruje się na gromadzeniu i analizowaniu danych z punktów końcowych organizacji. Dotyczy to serwerów, komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń IoT, telefonów komórkowych i innych.

System EDR łączy gromadzenie danych z monitorowaniem zagrożeń w czasie rzeczywistym i funkcjami automatycznego usuwania zagrożeń, chroniąc punkty końcowe przed różnymi cyberatakami.

Rozwiązanie EDR samo w sobie nie zapewnia poziomu ochrony wymaganego przez duże organizacje. Nie zapobiega bocznemu ruchowi sieci i w izolacji chroni jedynie niewielką część infrastruktury sieciowej. Skalowanie może być również trudne w przypadku przedsiębiorstw ze względu na ogromną liczbę obecnych punktów końcowych.

NDR (Network Detection and Response)

NDR łączy triadę SOC, zapewniając pełny obraz sieci organizacji i chroniąc ją przed atakami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. NDR ma również tę wyjątkową zaletę, że chroni przed atakującymi poruszającymi się bocznie w sieci, znacznie ograniczając zdolność atakującego do spowodowania dodatkowych szkód po udanym włamaniu.

NDR umożliwia zespołom SOC i bezpieczeństwa szybką analizę danych sieciowych zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Ogranicza czas, przez który osoba atakująca może pozostać w sieci i przede wszystkim zmniejsza prawdopodobieństwo, że osoba atakująca może włamać się do sieci.

// ROZWIĄZANIA NDR, KTÓRE REKOMENDUJEMY:

Dlaczego Triada Widoczności SOC jest ważna dla Twojej organizacji?

Współczesne organizacje wymagają rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, które zapewni pełną ochronę przed wszelkimi formami cyberzagrożeń. Ze względu na złożoność i rozmiar infrastruktur sieciowych obecnie jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zastosowanie rozwiązania obejmującego wiele narzędzi zapewniających cyberbezpieczeństwo.

Chociaż osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony za pomocą rozwiązań spoza struktury Triady SOC byłoby możliwe, byłoby to zbyt kosztowne i wymagałoby ogromnych inwestycji w zakresie zasobów ludzkich, szkoleń i infrastruktury.

Triada SOC zapewnia najwyższy możliwy poziom ochrony przy najbardziej efektywnych kosztach dla organizacji

Ostatecznie połączenie trzech filarów Triady SOC prowadzi do tego, że organizacje posiadają wielowarstwowy, wydajny i kompleksowy system cyberbezpieczeństwa, który skutecznie radzi sobie z nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi.