// o producencie rozwiązania

Senhasegura

Senhasegura to amerykański producent oprogramowania do zarządzania pełnym cyklem poświadczeń z dostępem uprzywilejowanym

Oprócz platformy zarządzania hasłami, Senhasegura oferuje również szereg innych rozwiązań, takich jak narzędzia do monitorowania bezpieczeństwa, audytów zgodności oraz rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp zdalny. Wszystkie te produkty są projektowane z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i spełnianiu najnowszych standardów branżowych.

Polskim wyłącznym dystrybutorem rozwiązania jest firma DAGMA.

// Poznaj Privileged Access Management (PAM)

Senhasegura - bezpieczny dostęp uprzywilejowany

Senhasegura to narzędzie, które daje organizacji kontrolę nad jej kluczowymi systemami poprzez transparentne zarządzanie dostępem użytkowników uprzywilejowanych, bez konieczności ujawniania im haseł oraz ciągłe nadzorowanie ich aktywności. Co ważne, kontrolą można objąć zarówno użytkowników z organizacji, jak i spoza, działających jako outsourcing. Kluczowe funkcje, które to umożliwiają to m.in. zaawansowany password manager, nagrywanie sesji oraz monitorowanie zachowań użytkownika.

// Elementy systemu PAM

Senhasegura - najważniejsze funkcje

Zarządzanie dostępem

inwentaryzacja dostępu, ochrona poświadczeń

Monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym

nagrywanie sesji, kontrola stron trzecich, zapis przycisków klawiatury

Analiza behawioralna

analiza czasu pracy, weryfikowanie godzin pracy

Proces zatwierdzania połączenia

workflow, udzielanie zgody na połączenia, połączenie tylko w określonych godzinach

Senhasegura - platforma do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM)
Automatyczny reset haseł

cykliczna zmiana haseł, proste i szybkie ustawianie skomplikowanych i zróżnicowanych haseł

Filtr komend

blokowanie niechcianych komend, powiadomienia o próbie użycia zabronionej komendy

Multifactor authenticator

podwójne uwierzytelnianie

PAM Senhasegura - Jak to działa?

Konfigurując Grupy dostępu, można zdefiniować, którzy spośród administratorów będą mogli wyświetlić hasło, a którzy będą mogli uzyskać szybki, dostęp zdalny bez konieczności poznawania hasła. Powyższe czynności mogą być dodatkowo zabezpieczone w ramach procesu zatwierdzania dostępu przez administratora PAM. W ten sposób determinuje się i kontroluje, którzy użytkownicy mają dostęp do poszczególnych funkcji i obszarów, zmniejszając ryzyko niepożądanych i niekontrolowanych udostępnień, będących efektem nieuprzywilejowanego logowania czy udostępnienia danych na zewnątrz.

Głównym celem tego procesu jest moderacja pracy użytkowników oraz ułatwienie pracy administratorom, którzy nadzorują tę działalność. Osoby posiadające konta uprzywilejowane mają większy dostęp do uprawnień, w tym również do danych osobowych i dodatkowych konfiguracji. Taki sposób działania zmniejsza ryzyko udostępniania materiałów, które są poufne lub wrażliwe w obszarze przedsiębiorstwa. W efekcie minimalizuje to ryzyko zewnętrznych cyberataków oraz zapobiega wewnętrznym nadużyciom i zaniedbaniom.

Korzyści z rozwiązania

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym przynosi liczne korzyści i zalety, które mogą być wykorzystywane zarówno przez firmy działające na zasadach outsourcingu, jak i organizacje operujące w obszarach, gdzie istnieją liczne dane i materiały wrażliwe. PAM oferuje zatem, między innymi:

Intuicyjny interfejs
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, wdrożenie i zarządzanie Senhasegura staje się szybsze i łatwiejsze niż przy użyciu innych systemów PAM. Użytkownicy mogą swobodnie korzystać z nawet najbardziej zaawansowanych funkcji, bez obaw o trudności czy zakłócenia w pracy.
Duża kompatybilność
Rozwiązanie to można wdrożyć w praktycznie każdym przedsiębiorstwie. Jego uniwersalna forma wyróżnia się kompatybilnością ze sprzętem i systemami, które znajdują się w Twojej organizacji. Dzięki temu system PAM dostosowuje się do różnych systemów, wymagań i trybu pracy. Senhasegura umożliwia integrację z usługami katalogowymi, rozwiązaniami do backupu oraz systemami SIEM. Produkt ten cieszy się popularnością na całym świecie, co wiąże się z jego kompatybilnością z wieloma systemami operacyjnymi, aplikacjami internetowymi, urządzeniami sieciowymi, urządzeniami zabezpieczającymi oraz innymi elementami infrastruktury IT.
Logowanie do konsoli webowej
Logowanie do konsoli opiera się na unikalnych hasłach i loginach, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa użytkowania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ coraz więcej rozwiązań IT opiera się właśnie na tego rodzaju panelach, zapewniając szybki dostęp z dowolnego miejsca. Senhasegura PAM w pełni wspiera bezagentowe logowanie do web-konsoli, co eliminuje ryzyko przechwycenia poświadczeń podczas tego procesu oraz chroni przed nieautoryzowanym dostępem.
Zaawansowany filtr komend
Dzięki niemu administrator może na przykład utworzyć listę zablokowanych poleceń, które automatycznie wylogują użytkownika z systemu. W ten sposób możliwe jest wcześniejsze reagowanie na zagrożenia, takie jak awaria krytycznej aplikacji czy wyciek danych. Rozwiązanie Senhasegura posiada zaawansowany filtr poleceń, który umożliwia tworzenie czarnej listy poleceń, które zostaną zablokowane. Dzięki temu filtrowi możemy skonfigurować polityki bezpieczeństwa, począwszy od informowania administratora o próbie użycia zakazanego polecenia, aż po automatyczne zerwanie sesji i zablokowanie użytkownika naruszającego politykę firmy.
Ochrona kont uprzywilejowanych
Konta uprzywilejowane posiadają rozszerzony dostęp i większe uprawnienia, które umożliwiają dostęp do danych osobowych oraz dokonywanie zmian w konfiguracji. Dzięki nim Twoje przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad udzielaniem dostępu do poszczególnych dokumentów i materiałów, co podkreśla znaczenie pełnego zabezpieczenia ich wykorzystania oraz zapewnienia, że nie zostaną one wykorzystane przeciwko organizacji.

Webinary oraz wersja testowa

Napisz lub zadzwoń do nas!
// Wersja testowa oraz webinary

Istnieje możliwość niezobowiązującego przetestowania rozwiązania  w formie gotowej maszyny wirtualnej OVA / VHD.

Czas wdrożenia testowego z dodaniem 3 przykładowych użytkowników oraz 3 miejsc dostępowych to ok. 30 minut.

Webinary możemy zorganizować dla Ciebie na żądanie. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze od naszych specjalistów #cybersec dogodnego dla siebie terminu, zarejestruj się poniżej na webinar na żądanie, a skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia konkretnego terminu, w jakim będziesz dostępny.

Podczas webinarów masz możliwość dowiedzieć się więcej o funkcjach SENHASEGURA, zadać pytania czy umówić dialog techniczny. 

Jeśli potrzebujesz wersji testowej lub masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.

Tematyka webinarów dostępnych na życzenie

01
Wprowadzenie do PAM - webinar na start
Zapisz się
02
Webinar techniczny Senhasegura
Zapisz się

// Chętnie porozmawiamy i doradzimy

Nie znalazłeś tego,
czego szukałeś?

737 185 902 | 737 185 903 | 727 790 662

737 191 570