Wynik finansowy w szpitalach - cyberbezpieczeństwo
//Audyty IT w służbie zdrowia

Środowiska teleinformatyczne placówek medycznych są przeważnie bardzo złożone. Mamy tutaj na myśli szczególnie większe jednostki, typu szpitale, ale nie tylko. Zazwyczaj w takich jednostkach obok typowego sprzętu komputerowego funkcjonuje jeszcze specjalistyczna aparatura medyczna przetwarzająca duże ilości wrażliwych danych, jakimi są dane medyczne pacjenta.

Sama ilość sprzętu zazwyczaj jest też znaczna – przeciętnej wielkości szpital powiatowy, posiada więcej komputerów klasy PC, niż duży zakład produkcyjny. Niestety bardzo często są  niedofinansowane w zakresie informatyki, a szczególnie cyberbezpieczeństwa, mające ewidentne braki w tym zakresie, gdzie dodatkowo potencjalne problemy związane są z efektem skali złożonych środowisk.

Sytuacja w tym względzie nieco poprawiła się po przystąpieniu podmiotów należących do systemu ochrony zdrowia i spełniających określone warunki do projektu mającego na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, a realizowanego na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ 68/2022/BBIiCD/.

Aktualnie ukazała się nowa odsłona tego zarządzenie 18/2023/BBIiCD/.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia jak i Narodowy Fundusz Zdrowia kładą nacisk na budowanie dojrzałości poprzez realizację przez podmioty kolejnych kroków, uszeregowanych w konkretny sposób:

Kładzony jest również nacisk na świadomość zagrożeń ze strony kadry zarządzającej.

//AUDYT bezpieczeństwa it W szpitalu lub innej PLACÓWCE MEDYCZNEJ

Uwarunkowaniem pozytywnego rozpatrzenia projektu, a w konsekwencji uzyskanie jego refundacji, (co oprócz faktycznego podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa jest nietrywialne przy ograniczonych środkach finansowych), jest przeprowadzenie końcowego audytu weryfikującego. Sam audyt jest obarczony pewnymi wymogami co do osób i instytucji, które mogą go przeprowadzić.

I tutaj wracamy do zadanych wcześniej pytań – jak i kto ma taki audyt przeprowadzić?

Jako osoba zarządzająca działem IT szpitala powiatowego, czyli w przypadku Zarządzeń Prezesa NFZ strona wdrażająca, realizująca cały projekt w zakresie informatyzacji w szeroko pojętym Systemie Ochrony Zdrowia z jednej strony oraz audytor wiodący normy ISO 27001, przeprowadzający audyty w podmiotach uczestniczących w projekcie, czy to mających spełnić obowiązki nakładane na Operatora Usługi Kluczowej z drugiej, mogę z całą stanowczością stwierdzić, że istotna jest znajomość branży medycznej i jej specyficznych uwarunkowań w celu ich uwzględnienia w audycie i poddania analizie.

Należy zwrócić uwagę, że tego typu audytu nie należy traktować jako zło konieczne, a okazję do znalezienia słabych punktów swojej infrastruktury, czy funkcjonujących procedur. Zewnętrzne, niezależne spojrzenie umożliwia zwrócenie uwagi na rzeczy, które osobom widzącym je każdego dnia umykają i traktowane są jako normalny element codzienności. 

Cyberbezpieczeństwo jako aktywa w szpitalu
// Pozwól sobie pomóc

Dlaczego my?

Posiadamy duże doświadczenie we współpracy z jednostkami medycznymi, które ubiegały się w minionym roku o dofinansowanie z NFZ na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Każda placówka, która do tej pory nam zaufała i której pomagaliśmy w organizacji audytu, doborze rozwiązań, wsparciu merytorycznym lub formalnym, finalnie otrzymała dofinansowanie z NFZ.

Jeśli potrzebujesz  audytu lub po prostu chciałbyś się skonsultować jako administrator placówki medycznej lub innej, zachęcamy do niezobowiązującego kontaktu z naszym głównym audytorem specjalizującym się w audytach dla branży medycznej oraz dla biznesu.

Arkadiusz Śliwa

Kierownik działu IT Szpitala Powiatowego, Audytor wiodący ISO/IEC 27001

Masz pytania? Porozmawiajmy.

+48 737 185 903

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz poniżej, jeśli potrzebujesz konsultacji, wyceny audytu lub wsparcia w zakresie doboru rozwiązań.

  Jakim rodzajem audytu jesteś zainteresowany?

  Dla kogo realizujemy audyty bezpieczeństwa IT?

  Dla Biznesu
  Dla Szpitali
  Dla Gmin

  I dla Ciebie też możemy!

  +48 737 185 903
  Czy audyt może zostać przeprowadzony zdalnie?

  Tak, audyt może mieć formę zdalną. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że taka forma ma swoje ograniczenia i nie daje możliwości weryfikacji stanu w naturze. Opiera się on wtedy na pozyskaniu materiału dowodowego od audytowanego.

  Czy audytowany powinien się w jakiś sposób przygotować do audytu?

  Wcześniejsze przygotowanie audytowanego w jakiś szczególny sposób nie jest obligatoryjne. Natomiast uprzednie usystematyzowanie wiedzy, przygotowanie funkcjonujących dokumentów na pewno taki audyt usprawni i przyspieszy.

  Jak długo trwa audyt?

  Jest to uzależnione od audytowanego obszaru i zakresu. W większości przypadków czas potrzebny na jego realizację nie przekracza 1-2 dni.

  Jaki jest koszt audytu?

  Koszt audytu wyceniany jest indywidualnie, w zależności od jego formy (zdalny lub na miejscu), czasu trwania, audytowanego zakresu oraz specyfiki danego środowiska.

  Co jest weryfikowane podczas audytu?

  Podczas audytu weryfikowana jest zgodność funkcjonujących u audytowanego polityk, procedur, sposobu postępowania z normą ISO 27001.

  Czy audytu należy się obawiać?

  Nie, audytu nie należy się obawiać. Jest on przeprowadzany w przyjaznej atmosferze i ma na celu pomóc audytowanemu, a nie zaszkodzić w jakikolwiek sposób.

  Kto ma wziąć udział w audycie?

  Nie ma określonych konkretnych osób, które biorą udział w audycie ze strony audytowanego. Powinny to być osoby, bądź osoba, która ma wiedzę na temat audytowanego obszaru, ewentualnie będzie w stanie takie osoby wskazać i umożliwić z nimi kontakt.

  Kto przeprowadza audyt?

  Audyt przeprowadzają audytorzy wiodący normy ISO 27001. Liczba audytorów i ich kompetencje określone są w warunkach audytu. Są audyty które wymagają udziału np. 2 audytorów.

  // Chętnie porozmawiamy i doradzimy

  Szukasz audytu dla innej branży niż medyczna?

  737 185 903