Automatyzacja procesów bezpieczeństwa z Energy Logserver

Szybkie reakcja na incydenty bezpieczeństwa? Rozwiązanie Energy Logerver zapewnia systemy klasy SIEM I SOAR, które odpowiadają na potrzebę monitorowania i raportowania, wynikającą z regulacji prawnych. Energy Logserver pozwala na szybki podgląd logów, ich analizę i raportowanie – bez względu na wielkość firmy.