BeyondTrust – Privileged Remote Access

BeyondTrust Privileged Remote Access zapewnia kontrolę nad dostępem dostawców, kontraktorów i administratorów do krytycznej infrastruktury IT, jednocześnie umożliwiając rejestrację sesji z wykorzystaniem kont uprzywilejowanych.


Zobacz także

Strona 1 z 2