Safetica DLP – Jak weryfikować stan urządzeń?

Chcesz wiedzieć jak eksploatowane są urządzenia w Twojej organizacji?

Poznaj Safetica! Wielofunkcyjne narzędzie do ochrony danych, a także monitorowania aktywności urządzeń.

Obejrzyj krótki filmik, w którym pokazujemy, jak w łatwy sposób zweryfikować logi zdarzeń, które miały miejsce w określonych okresach czasu. Dowiedz się, kiedy nastąpiło logowanie się użytkownika, ile czasu był komputer w stanie bezczynności, czy też czy pracownicy wyłączają swój sprzęt po skończonej pracy.

Weryfikuj stan urządzeń w Twojej organizacji i dowiedz się na ile dana stacja jest eksploatowana.

0 views