Bezpieczna sieć IT – Nacview prezentacja rozwiązania

ACVIEW to system NAC (Network Access Control), który umożliwia kontrolę dostępu do sieci poprzez uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników i urządzeń. Wdrożenie NACVIEW stanowi pierwszy kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa sieci. Dzięki niemu możliwa jest kontrola i zarządzanie kto i do jakich zasobów uzyska dostęp na podstawie wcześniej zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa.

Agenda:

  1. 1. O NACVIEW
  2. 2. Czym są systemy NAC
  3. 3. Kontrola dostępu do sieci
  4. 4. Dostęp gościnny i BYOD
  5. 5. OTP dla sieci VPN
  6. 6. Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa
  7. 7. Korzyści z wdrożenia systemu
  8. 8. Podgląd interfejsu systemu (live demo)